Tên Bài báo quốc tế
Classification of Ginseng species in Bac Giang by molecular markers
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Scientific and Engineering Research. Vol 6, issue 30-34 2019
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới