Tên Bài báo quốc tế
Boron deficiency may be widespread in Brassica oleracea var. capitata L. in Lao Cai Province, North Western Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới