Tên Bài báo quốc tế
Assessment of genetic diversity of native pumelo (Citrus maxima Merr ) by utilizing SSRmarker
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Scientific and Engineering Research, 6: 881-884
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới