Tên Bài báo quốc tế
Antifungal, nematicidal and antioxidant activity of the methanol extracts obtained from medicinal plants
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Journal of Applied Biological Chemistry 56(4): 199–204
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới