Tên Bài báo quốc tế
Antifungal activity of gallic acid purified from Terminalia nigrovenulosa bark against Fusarium solani
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Microbial Pathogenesis 56: 8–15
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới