Tên Bài báo quốc tế
Antifungal activity of chitosan and chitosan beads combined with Corni fructus (Cornus officinalis) seed extract
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Journal of Chitin Chitosan 18(1): 13–18
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới