Tên Bài báo quốc tế
Ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa OM11735 cấp nguyên chủng tại huyện Trần Văn Thời - tỉnh Sóc Trăng
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Số 12/2019, Tr 18-24
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới