Tên Bài báo quốc tế
Allelopathic potential of rice and identification of published allelochemicals by cloud-based metabolomics platform
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Metabolites, 10, 6, 244
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới