Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Ngày 14/1/2022, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc VAAS, lãnh đạo các Ban chức năng, Lãnh đạo các Viện, Trung tâm trực thuộc VAAS; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VAAS, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Khoa học, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc; các đồng chí nguyên Lãnh đạo VAAS và Lãnh đạo các đơn vị nghỉ chế độ trong năm 2021. Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên một số đơn vị trực thuộc VAAS tham dự theo hình thức trực tuyến.

GS.TS.Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2021. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ cuả các đơn vi trong và ngoài Bộ, sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức trong toàn hệ thống, VAAS đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính quản trị, XDCB đã thực hiện bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ, chính sách của cán bộ viên chức; Cơ quan VAAS đã tiếp nhận 1.053 văn bản đến và ban hành 2.237 văn bản đi; thẩm định 8 công trình sủa chữa lớn. Công tác Khoa học và Hợp tác Quốc tế, VAAS đã hoàn thành việc giao, nghiệm thu toàn bộ 18 nhiệm vụ TXTCN của các đơn vị theo phân cấp; 1 nhiệm vụ TXTCN của VP VAAS đã được Bộ nghiệm thu; 31 nhiệm vụ KHCN kết thúc, 11 nhiệm vụ được Bộ NN&PTNT cho phép gia hạn thời gian thực hiện; Tự công bố lưu hành 59 giống cây trồng mới, 01 giống tằm, thực hiện 49 dự án HTQT song phương và đa phương với tổng kinh phí gần 930,82 tỉ đồng. Về công tác tài chính, VAAS đã tiến hành quyết toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và tổng hợp quyết toán trình Bộ Nông nghiệp & PTNT và đã được Bộ phê duyệt. Công tác thông tin và đào tạo: Ban hành và thông báo kịp thời Quy định mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo thông tư 18 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã tuyển mới 8 NCS và công nhận học vị, trao bằng năm 2021 cho 18 tiến sĩ. Xuất bản 12 số Tạp chí KH&CN Nông nghiệp Việt Nam và 6 số tạp chí Bảo vệ thực vật theo kế hoạch, công bố 62 bài báo Quốc tế và 159 bài trên tạp chí trong nước. Duy trì, vận hành hoạt động thông tin, tuyên truyền và khai thác thư viện, website phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Hội đồng Giáo sư cơ sở đã xét, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 02 ứng viên là giảng viên cơ hữu của Viện.

Về phương hướng hoạt động năm 2022, VAAS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cấp hiệu quả hoạt động của VAAS. Triển khai tốt các nhiệm vụ KHCN các cấp, nhiệm vụ liên Viện phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện công tác đào tạo SĐH, xuất bản tạp chí theo kế hoạch được Giám đốc Viện phê duyệt; Hoàn thiện và tổ chức vận hành hệ thống website, kết nối hoạt động mạng lưới cung cấp thông tin trong toàn VAAS phục vụ công tác quản lý, điều hành của Viện. Thống nhất hoạt động tài chính của các đơn vị trong VAAS theo quy trình chung, vận hành linh hoạt chế độ quản lí, chi tiêu tài chính…

''

GS.TS.Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã ghi nhận những cố gắng mà VAAS đã đạt được trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn trong năm vừa qua. Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, Thứ trưởng cũng đề nghị VAAS cùng các đơn vị thành viên, các đơn vị liên quan có nhiều đóng góp sáng kiến, những tiến bộ khoa học mới, nhiều giống cây trồng phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo năng suất chất lượng cao, góp phần cải thiện, nâng cao giá trị sản xuất một cách hệ thống cho ngành nông nghiệp nước nhà.

''

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, chuyên viên một số Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thành viên đã tham dự buổi tổng kết và có những ý kiến phát biểu đóng góp cho nội dung báo cáo, đặc biệt là định hướng hoạt động trọng tâm, giải pháp phát triển của Viện trong năm 2022 để VAAS hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Trong cuộc họp Hội đồng Viện trưởng vào buổi sáng cùng ngày, Lãnh đạo VAAS và Lãnh đạo các đơn vị cũng đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển và đã thống nhất xác định mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu là nhiệm vu vô cùng quan trọng, theo đó các đơn vị cần tập trung việc xây dựng, cải thiện hệ thống nhà kính, nhà lưới, nâng cấp các cơ sở nghiên cứu...Thông qua buổi họp Hội đồng Viện trưởng, các đơn vị đã cùng thống nhất cao về một số qui định chung quản lý nghiên cứu khoa học, cách thức quản lí sản phẩm khoa học một cách tốt nhất và đồng bộ để tạo ra những công trình nghiên cứu, sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

''

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu kết thúc Hội nghị

 Một số hình ảnh tại Hội nghị

''

 

''

 

''

 

''

 

Tin liên quan