Nghiệm thu đề tài Cơ cấu cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sáng 30-7, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu đề tài 'Cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và phương án chuyển đổi phù hợp'. Đề tài do TS. Hồ Huy Cường - Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và các cộng sự thực hiện từ tháng 8-2017 đến 11-2019.

Đề tài đã đánh giá được hiện trạng sản xuất, cơ cấu cây trồng và vật nuôi hiện có ở tỉnh; ưu, nhược điểm, hiệu quả kinh tế, mức độ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Qua đó, đề xuất các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn và miền núi Khánh Hòa, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; đề xuất cơ cấu cây trồng vật nuôi và phương án chuyển đổi phù hợp từ nay đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Kết quả của đề tài là cơ sở để ngành Nông nghiệp tỉnh và các huyện, thị xã tham khảo phục vụ cho định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, góp phần đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan