Hợp tác quốc tế với Đại sứ quán Úc để đổi mới sáng tạo về ngành rau hoa quả phía Nam

Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp (CART-IAS) thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đang thực hiên chương trình hợp tác quốc tế với Đại sứ quán Úc để thành lập và duy trì Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo về ngành rau hoa quả phía Nam (HIC phía Nam).

''

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó giám đốc CART-IAS - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết, Trung tâm đang thực hiện chương trình hợp tác quốc tế với Đại sứ quán Úc để thành lập và duy trì Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo về ngành rau hoa quả phía Nam "HIC phía Nam).

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ngành hàng rau, hoa, quả tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, thúc đẩy sản xuất bền vững và tạo ra giá trị sản xuất cao.

Chương trình này đều mời các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực để giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới cho người sản xuất vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 19h30 - 22h, tham gia bằng hình thức trực tuyến qua Zoom (https://zoom.us/j/7639956915?pwd=UXBHUk9ETkZiSEVKbThmZ3dFSEJGZz09  ID: 7639956915 Pass: Locmeeting

 

Thái Đoàn

Nguồn
conglyxahoi.net.vn

Tin liên quan