Họp mặt Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2021

Ngày 20/7/2022, Ban chủ nhiệm chương trình đã tổ chức buổi họp chuẩn bị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2021 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chương trình do Ban chủ nhiệm chương trình thuộc Ban chỉ đạo chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 chủ trì thực hiện. Tham gia buổi họp có : GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm chương trình; GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và đại diện các Bộ, các chủ nhiệm đề tài và khách mời.

            Trong buổi họp, các đơn vị thực hiện dự án cùng đưa ra các ý kiến thảo luận cho chương trình tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022. Các đơn vị thống nhất cố gắng xây dựng nguồn kinh phí tập thể, chủ động đóng kinh phí và sẵn sàng đóng góp những nội dung, tư liệu, xây dựng những thước phim ngắn trong quá trình thực hiện các dự án… mà chương trình yêu cầu để chương trình tổng kết 10 năm diễn ra hiệu quả, thành công.

Bên cạnh đó, các cán bộ chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh vào những nội dung như tổ chức chương trình tổng kết thực hiện theo quy mô cấp quốc gia và cần làm rõ các phần trong chương trình để dễ thực hiện hơn, chú trọng xây dựng các phần trong thảo luân như làm rõ chi tiết theo các nội dung chính cho phép phát triển lý luận xây dựng nông thôn mới, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp khoa học& công nghệ về mặt thực tiễn, những mô hình điểm đang và đã thành công, chú trọng hơn nữa vào những dự án hợp tác quốc tế…

 Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao chương trình thực hiện trong suốt 10 năm qua, đối với giai đoạn tới để công tác chuẩn bị được tốt hơn, Bộ đồng thuận với ý kiến các đơn vị làm dự án và các thầy chủ nhiệm làm chương trình tổng kết với quy mô cấp quốc gia. Đặc biệt, nhấn mạnh về công tác hậu cần, huy động nguồn tài trợ, khách mời…

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Ban Chủ nhiệm chương trình đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị thực hiện dự án và các cán bộ chủ nhiệm đề tài. Ban chủ nhiệm sẽ cố gắng làm hết sức để các dự án được hoàn thiện, đem lại những đóng góp ý nghĩa cho quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2021.

''

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn nhất trí với những ý kiến thảo luận của các đơn vị thực hiện dự án cũng như các cán bộ chủ nhiệm đề tài. Nhấn mạnh hội nghị tổng kết nên chia ra các phần để có những dung thảo luận tại hội nghị được đầy đủ hơn, đặc biệt về truyền thông, tư liêu phim dự án… Kết thúc buổi họp, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và thành công đến các đại biểu.

''

Một số hình ảnh của buổi họp

 

''

 

''

 

Tin liên quan