Hội thảo phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình trồng dâu nuôi tằm huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày 15/8, thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện”.

Trồng dâu nuôi tằm huyện Trấn Yên đã trải qua hơn 22 năm phát triển, đến nay toàn huyện đã có vùng trồng dâu nuôi tằm gắn với chuỗi giá trị với diện tích gần 900ha, tập trung chủ yếu ở các xã Việt Thành, Báo Đáp, Tân Đồng và một số xã mới như Quy Mông, Y Can, Hưng Khánh… Năm 2023, sản lượng kén ước tính đạt trên 1.400 tấn, đem lại giá trị trên 250 tỷ đồng. Toàn huyện hiện nay có trên 1.500 hộ trồng dâu nuôi tằm, 111 tổ hợp tác, 13 hợp tác xã dịch vụ dâu tằm, thực hiện ký kết bao tiêu sản phẩm cho trên 70% hộ nông dân và thu gom sản lượng kén cung cấp cho Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái.

Cánh đồng dâu tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên

Tham quan Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 15/8/2023 Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo huyện, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã có trồng dâu nuôi tằm. Khách mời tham dự Hội thảo, về phía các cơ quan Trung ương có PGS. TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; PGS. TS. Hà Văn Phúc, chuyên gia đầu ngành về dâu tằm tơ của Việt Nam; TS. Lê Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và TS. Nguyễn Thị Min, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Hội thảo đã được nghe nhiều báo cáo và kiến nghị của các cơ sở, các hộ nuôi tằm, các hợp tác xã và ý kiến của lãnh đạo một số xã trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện. Trong hội thảo có nhiều tham luận về: Kinh nghiệm của chuyên gia đầu ngành; Thông tin, dự báo thị trường và định hướng phát triển ngành dâu tằm Việt Nam; Giải pháp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tiễn sản xuất và tham luận của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái.

PGS. TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS Hà Văn Phúc, Chuyên gia đầu ngành về Dâu tằm tơ

TS. Lê Hồng Vân trình bày tham luận tại Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Min trình bày tham luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân đã thay mặt huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm với quy mô trên 1.000ha, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ để nâng cao năng suất, chất lượng lá dâu và kén tằm, phấn đấu sản lượng kén đạt trên 2.000 tấn, giá trị đem lại trên 300 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đó, Trấn Yên sẽ rà soát và lựa chọn giống dâu, đầu tư kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, sản lượng lá dâu, mở rộng vùng nguyên liệu, thay thế diện tích dâu cũ, kém hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phấn đấu 90% các hộ trồng dâu nuôi tằm tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ kén tằm.

Triển khai thực hiện phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái. Trước mắt, huyện ủy chỉ đạo các địa phương hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình dâu tằm năm 2023, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tin liên quan