Đánh giá bộ giống sắn kháng bệnh khảm lá

Bộ giống sắn này năng suất đạt từ 28 – 36 tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt 26%.

Ngày 8/12, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Giống cây nông nghiệp Hưng Lộc (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Phú Yên tổ chức thu hoạch đánh giá bộ giống sắn kháng bệnh khảm lá khảo nghiệm tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

''

Đại biểu tham quan các giống sắn khảo nghiệm tại xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Ảnh: MHN.

Theo đó năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Giống cây nông nghiệp Hưng Lộc phối hợp với Tổ chức Nông nghiệp Nhiệt đới và Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã tiến hành trồng đánh giá bộ giống sắn gồm 27 dòng, giống sắn kháng bệnh khảm lá tại xã Xuân Quang 2.

Đến nay, các diện tích sắn thí nghiệm đã đủ 10 tháng tuổi, có thể thu hoạch và tiến hành đánh giá. Theo nhận định của hội đồng đánh giá, bộ giống sắn này năng suất đạt từ 28 – 36 tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt 26%. Đây là kết quả khả quan làm cơ sở cho việc công nhận lưu hành, phát triển nguồn giống sắn của tỉnh Phú Yên.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, niên vụ sắn 2021 - 2022, nông dân đã trồng 29.709 ha. Bệnh khảm lá virus gây hại với tổng diện tích nhiễm bệnh là 12.511 ha, trong đó dện tích nhiễm nhẹ là 361 ha, diện tích nhiễm trung bình là 1.920 ha, diện tích nhiễm nặng là 10.230 ha.

 

Nguồn
nongnghiep.vn

Tin liên quan