Bệnh héo rũ Panama: Nghiên cứu giống chuối kháng bệnh là giải pháp hàng đầu

Theo Viện Nghiên cứu Rau quả, dựa theo quan hệ giữa nấm bệnh và ký chủ, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy Foc được phân thành các chủng (race) gồm: Chủng 1 và chủng 2 hại trên giống chuối Gros Michel (AA), Silk (AAB), Lady Finger (AAB), chuối tây (ABB), và Bluggoe (ABB); chủng 3 gây hại ở các loài thuộc chi Helicolia và chủng 4 hại trên giống chuối tiêu (AAA) và tất cả các giống mẫn cảm với chủng 1 và chủng 2.

Bệnh héo vàng do nấm Foc xuất hiện đầu tiên ở Mỹ Latinh trong những năm 1950. Hiện nay, bệnh đã lan rộng ở nhiều nơi sản xuất chuối lớn (Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan). Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gần Việt Nam cũng đã xuất hiện bệnh này trong vài năm gần đây.

Hàng loạt thuốc trừ bệnh trên thế giới đã được đánh giá nhằm phòng trị bệnh héo vàng chuối ở cấp độ phòng thí nghiệm và nhà lưới, qua đó đã xác định được một số chất có hiệu quả ức chế sinh trưởng Foc. Tuy nhiên, chưa thấy loại thuốc trừ nấm nào có hiệu quả thực sự trên đồng ruộng.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy biện pháp xử lý nhiệt đối với đất trồng chuối đạt hiệu quả khá tốt. Sử dụng cây giống nuôi cấy mô sạch bệnh là giải pháp hiệu quả để tránh pháp tán bệnh thông qua cây giống từ cây mẹ trong vùng bệnh...

Tin liên quan