PGS. TS. Đào Thế Anh được bầu là thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp

Đào Thế Anh

Ngày 2/12/2020, các thành viên Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp đã nhất trí bầu PGS. TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) là thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp, lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn với số phiếu bầu 147/148.

Đây là vinh dự rất lớn lao không chỉ của PGS. TS. Đào Thế Anh sau hơn 30 năm hợp tác nghiên cứu nông nghiệp với Pháp mà của cả nền khoa học nông nghiệp và Nông nghiệp Việt Nam nói chung. Trong đợt bầu bổ xung thành viên nước ngoài lần này của Lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn chỉ có 02 thành viên nước ngoài: 1 của Việt Nam và 1 của Châu Phi. Các nhà khoa học Nông nghiệp Pháp luôn đánh giá cao thành tựu của cải cách nông nghiệp ở Việt Nam và sẵn sàng hợp tác toàn diện với Việt Nam để thúc đẩy quá trình Cơ cấu lại nông nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Cộng hoà Pháp trao tặng Huân chương Công trạng nông nghiệp cho TS. Đào Thế Anh năm 2018

Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp là cơ quan công ích do nhà nước Pháp thành lập từ hơn 250 năm với 120 thành viên chính thức, 180 thành viên dự bị và 120 thành viên nước ngoài thuộc hơn 50 nước.

Sứ mệnh của Viện Hàn lâm là đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, xã hội và văn hóa vào sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn. Viện tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau ở cấp quốc gia, Châu Âu và quốc tế:

1. Sản xuất, chế biến, tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,

2. Việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhằm bảo tồn và cải thiện môi trường, bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học, có tính đến hậu quả của những lựa chọn này đối với chất lượng cuộc sống của người dân,

3. Phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, gỗ, đánh cá, thực phẩm, nước và môi trường,

4. Mối quan hệ với xã hội và giữa cư dân nông thôn và thành phố.

Toà nhà Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp ở Paris

Về nhiệm vụ hoạt động, Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp thực hiện:

1. Đưa ra ý kiến ​​và tư vấn về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, đặc biệt là về những vấn đề chính sách được chính phủ ưu tiên,

2. Tổ chức các phiên họp hàng tuần và hội thảo công khai, bao gồm các phiên họp chung với các Viện Hàn lâm khác,

3. Khen thưởng bằng các giải thưởng, học bổng và huy chương cho các tác giả có công trình đóng góp cho sự tiến bộ của khoa học công nghệ và kinh tế, liên quan đến nông nghiệp, nông sản, công nghiệp gỗ, môi trường và thông tin khoa học,

4. Đảm bảo liên kết với các tổ chức của Pháp và nước ngoài về các vấn đề chung ở Châu Âu, chủ yếu là với các nước Châu Phi và một số nước khác,

5. Đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử nông nghiệp và nông thôn thế giới, kết hợp với Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử Nông nghiệp (AEHA).

Sự kiện PGS. TS. Đào Thế Anh tham gia Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp đánh dấu sự khẳng định vị trí của Nông nghiệp Việt Nam trong quan hệ đối tác với Châu Âu, và sẽ thúc đẩy hợp tác Pháp Việt trong lĩnh vực Nông nghiệp trong thời k tới.

Tin liên quan