Hội thảo “Ứng dụng công cụ TAPE đánh giá chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam”

Ngày 22/04/2021 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công cụ TAPE đánh giá chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam” với sự tham dự của 30 đại biểu là đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, NGOs… thực hành nông nghiệp sinh thái.

Mục tiêu chính của TAPE nhằm tạo ra bằng chứng toàn cầu (thông tin và dữ liệu) về hiệu suất đa chiều của các hệ thống sinh thái nông nghiệp để cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái. Công cụ này có thể được sử dụng bởi chính phủ, nông dân, nhà khoa học và cán bộ khuyến nông.

Hội thảo lần này là hoạt động kế tiếp Hội thảo khởi động và đào tạo ở Việt Nam về ứng dụng công cụ đánh giá kết quả chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái (TAPE) đã được tổ chức trong cuối năm 2020 cũng tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (28/9 – 30/9/2020), trong đó các chuyên gia hàng đầu của FAO và Việt Nam về sinh thái nông nghiệp trực tiếp giảng dạy. Hội thảo lần này đưa tới những cập nhật về công cụ đánh giá hiệu quả chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và chia sẻ kết quả thử nghiệm công cụ đánh giá chuyển đổi nông nghiệp sinh thái (TAPE) tại Hà Nội và Sơn La.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đào Thế Anh - PGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, sự hướng dẫn của ông Pierre Ferrand - chuyên gia nông nghiệp sinh thái của FAO và sự chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp sinh thái của TS. Phạm Văn Hội - GĐ Trung tâm Sinh thái nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu hội thảo đã có thời gian thảo luận sôi nổi về việc áp dụng công cụ TAPE ở Việt Nam, đặc biệt là cần cải tiến công cụ TAPE như thế nào trong thời gian tới để có thể sử dụng TAPE một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam.

 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

 

 

 

 

Tin liên quan