Số/Ký hiệu: 99/2018/TT-BTC Ngày ban hành: 01/11/2018
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên