Số/Ký hiệu: 92/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 28/10/2021
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp. quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành