Số/Ký hiệu: 90/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 13/10/2021
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Hướng dẫn Kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước Ngoài ngân sách