Số/Ký hiệu: 90/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 30/08/2017
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập