Số/Ký hiệu: 89/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 11/10/2021
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.