Số/Ký hiệu: 88/2018/TT-BTC Ngày ban hành: 28/09/2018
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư