Số/Ký hiệu: 87/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 08/10/2021
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định về Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước