Số/Ký hiệu: 75/2019/TT-BTC Ngày ban hành: 04/11/2019
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông