Số/Ký hiệu: 62/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 22/06/2020
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước