Số/Ký hiệu: 6/2020/TT-BNV Ngày ban hành: 02/12/2020
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức