Số/Ký hiệu: 58/2016/TT-BTC Ngày ban hành: 29/03/2016
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp