Số/Ký hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày ban hành: 22/04/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước