Số/Ký hiệu: 40/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 28/04/2017
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị