Số/Ký hiệu: 37/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 27/04/2017
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính