Số/Ký hiệu: 32/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/10/2016
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Tài chính
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý