Số/Ký hiệu: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Ngày ban hành: 30/12/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước