Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 21/12/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu