Số/Ký hiệu: 190/2015/TT-BTC Ngày ban hành: 17/11/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ