Số/Ký hiệu: 14/2016/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 29/09/2016
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn