Số/Ký hiệu: 11/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 27/10/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh