Số/Ký hiệu: 107/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 10/10/2017
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Mẫu biểu
Bộ biểu mẫu đính kèm thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp