Số/Ký hiệu: 10/2016/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 22/07/2016
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi Tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu