Số/Ký hiệu: 10/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 26/10/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu