Số/Ký hiệu: 05/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 16/06/2015
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa