Số/Ký hiệu: 615/QĐ-KHNN-KH Ngày ban hành: 03/08/2020
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển sự nghiệp để hỗ trợ các nội dung nghiên cứu cấp bách năm 2020