Số/Ký hiệu: 50/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2017
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị