Số/Ký hiệu: 495/QĐ-KHNN-KH Ngày ban hành: 16/07/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
ban hành Quy định tạm thời về quản lý và thực hiện đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam