Số/Ký hiệu: 4663/QĐ-KBNN Ngày ban hành: 13/09/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Ban hành Danh mục mã phí, lệ phí theo Quyết định số 4663/QĐ-KBNN