Số/Ký hiệu: 3869/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành: 28/09/2015
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Tài chính
Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nnhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn