Số/Ký hiệu: 3747/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành: 05/09/2023
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Văn bản nhà nước
Ban hành Quy chế An toàn thông tin mạng và An ninh mạng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn