Số/Ký hiệu: 3698/QĐ-BNN-VP Ngày ban hành: 31/08/2023
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Văn bản nhà nước
Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương