Số/Ký hiệu: 350/QĐ-KHNN-TC Ngày ban hành: 09/05/2019
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Ủy quyền về việc mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam