Số/Ký hiệu: 30/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/10/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Tài chính
Quyết định v/v Ban hành các Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phẩn bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022